0374.885.690

Termeni şi condiţii

Termeni și condiții de utilizare a site-ului www.rersud.ro

Toate informaţiile conţinute în acest site sunt considerate cu caracter general. Toate cele prezentate în acest site sunt valabile numai pentru S.C. RER SUD S.A și sunt proprietatea exclusivă a S.C. RER SUD S.A, care deține toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile și toate materialele prezentate în acest site.

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ȘI SĂ VĂ DAȚI ACCEPTUL CU PRIVIRE LA URMĂTORII TERMENI ȘI CONDIȚII . Totodată, vă rugăm să marcați corespunzător cele două bife:

 • Accept termenii și condițiile de utilizare a site-ului și aplicației E-Commerce
 • Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Vizitarea în continuare a acestui site (www.rerbuzau.ro) presupune ca v-ați dat exprimat acordul cu privire la termenii și condițiile menționate, prin continuarea accesării acestui site vă dați acordul implicit cu privire la prelucrarea datelor și utilizarea serviciilor pe care societatea noastră le furnizează prin intermediul acestui site.

Termenii utilizați și definițiile acestora

Operator: S.C. RER SUD S.A.  cu sediul în Municipiul Buzău, str. Unirii, bloc 4 B, parter, (operator înscris sub numărul  29864  în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal)

Serviciul E-Commerce – facilitarea către Utilizator a accesului la date și informații transmise de S.C. RER SUD S.A prin Internet, cu ajutorul aplicației „E-Commerce”.

Utilizator – Persoană fizică sau juridica ce a încheiat un contract de prestări servicii salubritate cu Operatorul serviciilor de salubritate de pe raza unității administrativ teritoriale în care locuiește sau desfășoară activități economice.

Atacuri de tipul „refuz serviciu” – încercare frauduloasă de a indisponibiliza sau bloca resursele unui calculator/server etc. prin cereri de comunicare externe ce provoacă blocarea acestuia.

Cracking sau hacking – accesarea neautorizată a serviciul de autentificare a utilizatorului sau spargerea barierelor de securitate ale oricărei rețele, server, web sau cont de utilizator

Utilizarea site-ului și a serviciului E-Commerce

S.C. RER SUD S.A. permite vizualizarea și descărcarea materialelor de pe acest site Web exclusiv pentru uz personal, necomercial. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe site, de către orice persoană fizică și/sau juridică, fără acordul scris prealabil al S.C. RER SUD S.A. Materialele publicate pe acest site aparțin în exclusivitate S.C. RER SUD S.A.. Orice utilizare neautorizată a acestora constituie o încălcare a legislației drepturilor de autor , precum și a altor norme legale în vigoare aplicabile. Nerespectarea termenilor amintiți conduce automat la anularea dreptului de a utiliza acest site și la obligația în sarcina utilizatorului de a distruge imediat toate materialele descărcate sau imprimate.

 Deşi depunem toate eforturile  pentru a vă transmite informații actualizate și exacte, pentru a prezenta în mod cât mai clar și concis toate informațiile din acest site, S.C. RER SUD S.A. nu garantează că prezentele pagini nu conţin erori. S.C. RER SUD S.A. nu poate controla și nu oferă niciun fel de sugestii, garanții sau condiții privind securitatea sau conținutul informațiilor externe ce trec de la rețeaua Utilizatorului prin Internet în vederea accesării și utilizării site-ului și a serviciului „E-Commerce”.

S.C. RER SUD S.A. nu este si nu va fi legal responsabilă sub nici o formă pentru nicio inadvertenţă ori descriere eronată a informaţiilor prezentate în acest site, deoarece vă asigurăm că facem tot posibilul pentru remedierea cu celeritate a eventualelor erori.

S.C. RER SUD S.A. nu garantează securitatea traficului pe internet şi confidenţialitatea documentelor şi materialelor transmise către S.C. RER SUD S.A. prin intermediul Internetului.  Vă recomandăm să verificați în permanență politicile de securitate ale browser-ului folosit de dumneavoastră, precum și terminalul utilizat pentru accesarea serviciului, astfel încât acesta să aibă instalat un software împotriva virușilor de orice tip sau a oricăror atacuri externe de tip cracking sau hacking.

S.C. RER SUD S.A. nu oferă nici o garanţie şi nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru caracterul integral al oricăreia dintre paginile către care există linkuri. Nici S.C. RER SUD S.A., nici paginile afiliate nu sunt responsabile pentru niciun fel de daune, fie ele directe sau indirecte, survenite ca urmare a accesării sau folosirii oricărei informaţii furnizate în cadrul acestei pagini de Internet sau în cadrul oricărei alte pagini la care se face trimitere de la această pagină de Internet.

Materialele și serviciile de pe acest site sunt furnizate  fără garanții de orice fel. S.C. RER SUD S.A. nu răspunde pentru funcționarea continuă a serviciului, nici cu privire la compatibilitățile dintre aplicația E-commerce și soft-urile folosite de utilizator pentru accesarea aplicației „E-commerce”.

S.C. RER SUD S.A. nu este responsabilă pentru orice acţiune pe care utilizatorul acestui site o întreprinde şi are un rezultat negativ, sau îi produce vreo pierdere de orice fel, sau pentru orice software folosit pe site şi care poate afecta sistemul de operare al utilizatorului prin erori, viruşi şi/sau pericole de natura soft-ului folosit.

În orice situație, răspunderea S.C. RER SUD S.A., cu condiția ca aceasta să fi fost stabilită de către o instanță judecătorească, în cazul vreunui act sau fapt sau rezultată în oricare alt mod din sau în conexiune cu furnizarea de servicii în legătură cu aplicația E-Commerce, este limitată în cazul fiecărui eveniment sau în cazul oricărei serii de mai multe evenimente la suma de 10 de Euro sau echivalentul în RON al acestei sume.

Prin accesarea acestui site vă dați acordul ca S.C. RER SUD S.A. să colecteze informații personale, respectiv:

 • Informațiile despre contul  de client „contul meu” ( informații transmise de utilizator la activarea contului meu, precum și pentru folosirea acestui serviciu, cum ar fi istoric de plați facturi, codul de client,.telefon, adresa locului de prestație, adresa de facturare, codul numeric personal, persoana de contact)
 • Informații de identificare ale clientului – informații ce permit identificarea și contactarea utilizatorului cum ar fi: (nume și prenume, adresa de e-mail, telefon, denumire, adresa, CUI, Nr. de la Registrul Comerțului, banca și contul bancar);
 • Informații despre derularea contractului de prestări servicii,  facturi ,transmiterea de sugestii și solicitări cu privire la contractul de prestări servicii, privind calitatea de utilizator al seviciului de salubrizare, într-o bază de date computerizată ce este utilizată în următoarele scopuri:
 • furnizarea serviciilor S.C. RER SUD S.A.Datele furnizate sunt folosite în scopul utilizării site-ului rersud.ro și a aplicației E-Commerce, pentru vizualizarea facturilor emise și istoricului acestora, transmiterea modificărilor privind datele de client, informații privind contractul de prestări servicii salubritate, precum și efectuarea prin intermediul unei aplicații securizate E-commerce a plăților facturilor de servicii salubrizare, informații privind solicitări, sugestii și/sau reclamații;
 • pentru a vă propune noi servicii puse la dispoziție de S.C. RER SUD S.A.;
 • pentru a preveni sau detecta infracțiuni sau fraude;
 • pentru a îmbunătăți serviciile S.C. RER SUD S.A.;
 • pentru recuperarea creanțelor.

Utilizatorul garantează că are dreptul legal de accesare a serviciilor S.C. RER SUD S.A. sau a fost împuternicit de către titular pentru toate acțiunile pe care le întreprinde în site-ul rersud.ro/contul meu/serviciul e-Commerce. Utilizatorul are obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor de acces la serviciul contul meu/ „E-Commerce” (user și parola), fiind unic răspunzător pentru orice consecințe pe care le-ar putea avea divulgarea acestor informații de acces către un terț.

Este interzisă transmiterea către acest site sau către adresele de e-mail amintite în interiorul site-ului a oricăror materiale considerate ilegale, periculoase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare şi a materialelor care ar putea fi considerate ca instigare la fapte care contravin legii.

Utilizatorul este direct responsabil pentru toate acțiunile și erorile sale care conduc la pierderi materiale și/sau prejudicii de orice fel, pentru sine sau pentru terți, indiferent dacă a acționat cu intenție, neglijență sau din imprudență.

Prezentul document poate fi tipărit și accesat în permanență la adresa de Internet https://www.rersud.ro. Versiunea tipărită nu are întâietate față de versiunea electronică aflată pe site la adresa menționată mai sus.

Utilizatorul are acces la site-ul https://www.rersud.ro/contul-meu/ 24h/zi, 7 zile/săptămână, cu excepția perioadelor în care serviciul este restricționat sau suspendat din motive tehnice. Accesul poate fi limitat ca viteză în orele de utilizare maximă, datorită limitelor de procesare ale sistemului informatic folosit de site-ul www.rersud.ro. Utilizatorul ia act de faptul că mai mulți utilizatori conectați simultan la Serviciul E-Commerce pot determina scăderea vitezei de răspuns a serviciului.

Pentru orice întrebări legate de Serviciul E-Commerce, Utilizatorul poate apela serviciul S.C. RER SUD S.A. de Relații cu Clienții la numărul de telefon 0761.111.102 int 15.

Utilizatorul Asociație de Proprietari are obligația de a împuternici o persoană/Administrator, care să îl reprezinte cu puteri depline în relația cu S.C. RER SUD S.A. în privința utilizării Serviciului E-Commerce. Orice operațiune îndeplinită de către  Administrator este  opozabilă utilizatorului Asociație de Proprietari și angajează, după caz, necondiționat și de drept răspunderea contractuală a Utilizatorului Asociație de Proprietari.

Utilizatorul se obligă să comunice S.C. RER SUD S.A., în scris, orice modificare privind datele de identificare ale sale, sau ale Administratorului  în termen de 3 zile lucrătoare de la intervenirea modificărilor. În cazul în care acesta nu actualizează datele de identificare/contact, S.C. RER SUD S.A. nu își asumă vreo răspundere în cazul în care comunicările se efectuează la o adresă la care utilizatorul nu mai are acces sau către o persoană fără vreo calitate.

Utilizatorul înțelege că va avea accesul la anumite funcțiuni ale site-ului www.rersud.ro și a serviciului E-Commerce  restricționat pe toată durata în care furnizarea către acesta a tuturor sau a unei părți din serviciile S.C. RER SUD S.A. este suspendată.

Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligaţiilor contractuale prevăzute în contractul de prestări servicii salubrizare, părţile răspund conform prevederilor Codului civil, ale Codului comercial şi ale celorlalte acte normative în vigoare. Dacă sumele datorate, inclusiv penalităţile nu au fost achitate în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadentei înscrisă pe factură, operatorul poate suspenda, rezilia executarea contractului cu un preaviz de 5 zile. Reluarea prestării serviciului se va face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la efectuarea integrală a facturilor restante și a cheltuielilor aferente suspendării, respectiv reluării prestării serviciului. Refuzul total sau parţial al utilizatorului de a plăti o factură emisă de operator va fi comunicat acestuia în scris, în termen de 10 zile de la data primirii facturii.

Utilizatorul are următoarele obligații:

 1.  nu va modifica, afișa, publica, reproduce,  crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui web site;
 2.  nu va permite vreunui terț (și nu îl va autoriza) să folosească serviciul sau rețeaua de comunicare electronică S.C. RER SUD S.A. pentru a transmite sau recepționa vreun material care contravine oricărei legi sau dispoziții legale în vigoare, de natură obscenă, agresivă, defăimătoare;
 3. nu va desfășura (și nu va permite) activitatea de cracking sau hacking sau a atacurilor de genul „refuzul serviciului”.

Utilizatorii care afectează securitatea sistemelor sau rețelelor sau care atentează la integritatea acestora vor suporta consecințele (penale sau civile) stabilite de normele legale în vigoare aplicabile.

Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere și să nu acționeze în justiție S.C. RER SUD S.A. cu privire la orice pretenție ridicată de către un terț rezultată din utilizarea serviciului și/sau a rețelei de comunicații S.C. RER SUD S.A. și a Internetului, cât și cu privire la orice pierdere (directă, indirectă), orice costuri, acțiuni, procese, pretenții, distrugeri, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte prejudicii, suferite în vreun fel sau provocate direct de utilizarea site-ului www.rersud.ro și a serviciului E-Commerce ca urmare a încălcării sau ignorării de către utilizator a acestor termeni și condiții sau a oricărei prevederi legale aplicabile.

Serviciul „E-Commerce” este oferit GRATUIT Clienților. Plata tuturor cheltuielilor adiționale în legătură cu folosirea serviciului, inclusiv acelea pe care furnizorul de Internet le-ar putea solicita, intră în sarcina Utilizatorului.

S.C. RER SUD S.A. nu își asumă răspunderea pentru nicio pierdere rezultată din întârzieri, solicitări neonorate sau care nu ajung la destinatar, cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul S.C. RER SUD S.A., sau prin erori de omisiune din partea Utilizatorului.

Site-ul poate fi folosit de către Utilizator pentru a afla diferite informații furnizate de S.C. RER SUD S.A. și/sau pentru a face legătura cu alte website-uri prin intermediul unor link-uri, caz în care Utilizatorul se angajează să respecte politicile de utilizare valabile în acele site-uri. Utilizatorul ia la cunoștință și acceptă faptul că S.C. RER SUD S.A. nu controlează aceste site-uri, nu este responsabil și nu își asumă nicio obligație în ceea ce privește aceste site-uri și conținutul acestora. S.C. RER SUD S.A. vă recomandă să citiți cu atenție politicile de confidențialitate ale acestor site-uri externe.

S.C. RER SUD S.A. nu garantează că serviciile sau conținutul furnizate de surse externe sunt disponibile în orice rețea sau în orice regiune din România sau în alte state. În cazul în care Utilizatorul accesează aceste servicii în afara României, S.C. RER SUD S.A. nu va fi în niciun caz ținut responsabil pentru respectarea de către beneficiar a legilor locale sau a altor acte normative în vigoare din acea țara.

Termeni și condiții privind prelucrarea datelor cu caracter personal

S.C. RER SUD S.A. asigură Clientul care utilizează prezentul site și aplicația E-commerce, în condițiile legii, de păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal ale acestuia și respectarea dreptului său la protecția vieții private, în privința prelucrării propriilor date cu caracter personal. Această obligație nu subzistă dacă informațiile respective au fost dezvăluite de către utilizator către alte persoane ori în situația în care aceste informații au intrat în posesia altor persoane în mod fraudulos sau în cazul în care S.C. RER SUD S.A. este obligată să le dezvăluie prin acte normative în vigoare aplicabile.

Utilizatorul înțelege și este de acord că exercitarea dreptului său de opoziție față de prelucrarea propriilor date cu caracter personal în condițiile și termenii menționați prin prezentul document ar putea conduce la imposibilitatea prestării serviciului de către S.C. RER SUD S.A.

Refuzul Clientului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal echivalează cu imposibilitatea furnizării serviciilor de comunicații electronice, precum și punerea la dispoziție a serviciilor site-ului și aplicației E-Commerce și exonerează S.C. RER SUD S.A. de orice răspundere în acest sens.

Potrivit  Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, operatorul (S.C. RER SUD S.A.),  prelucrează și administrează în condiții de siguranță, datele personale colectate de la persoane fizice în scopul derulării de către această companie a activităților de prestări servicii salubrizare în baza contractelor încheiate cu utilizatorii, informarea clienților privind situația contului lor „Contul meu” și colectare debite/recuperarea creanțelor de la proprii clienți, utilizarea contului Contul meu/E-Commerce conform funcțiunilor disponibile în aplicația pusa la dispoziția utilizatorilor, precum și pentru statistică, în scopuri de marketing, reclamă și publicitate sau în alte scopuri promoționale, pentru siguranța bunurilor și pentru controlul accesului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează direct de către S.C. RER SUD S.A., conform prevederilor Legii nr. 677/2001, prin mijloace manuale/automatizate, cu respectarea cerințelor de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal. S.C. RER SUD S.A. va prelucra și arhiva datele personale pe toată durata contractului de prestări servicii și pe o perioadă de cinci ani de la încetarea contractului dacă clientul nu și-a exercitat anterior dreptul de opoziție.  Datele personale sunt dezvăluite numai persoanelor autorizate, în condiții stabilite prin proceduri tehnice și organizatorice adecvate pentru păstrarea confidențialității datelor personale, de protejare împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, dezvăluirii sau accesului neautorizat, conform legii.

Prin participarea la campaniile de marketing și publicitate organizate de S.C. RER SUD S.A. și transmiterea datelor personale inclusiv prin intermediul unor aplicații automate on line și/sau prin completarea datelor personale în secţiunea Contul meu utilizatorii  își exprimă explicit acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate  și pentru includerea în baza de date a S.C. RER SUD S.A. în scopurile mai sus menționate.

Scopul constituirii bazei de date a Operatorului îl reprezintă încheierea și executarea contractului de prestarea serviciului de salubrizare, respectiv pentru furnizarea serviciului de salubrizare în baza unui contract cât și pentru colectarea și recuperarea creanțelor rezultate din acest contract precum și informarea clienților, prin diverse mijloace de comunicare (poșta, e-mail, SMS sau orice alt mijloc de comunicare) cu privire la derularea campaniile sau alte acțiuni de marketing și publicitate desfășurate de S.C. RER SUD S.A.

Drepturile Utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform Legii nr. 677/2001, persoanele vizate beneficiază de dreptul de accesdreptul de intervenție asupra datelor personaledreptul de a se opune prelucrării datelor personale care le privescdreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Fiecare persoană vizată are dreptul să se opună în orice moment,  fără nicio justificare prelucrării datelor personale în scop de marketing direct.

Pentru exercitarea acestor drepturi prevăzute mai sus, persoanele vizate se pot adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la următoarele date de contact:

S.C. RER SUD S.A.  la sediul din Buzău, Str. Unirii, bloc 4B, parter, cod 120279, sau la adresa de e-mail:mihaela.dragomir@rersud.ro

În funcție de solicitarea persoanei vizate, operatorul S.C. RER SUD S.A. se obligă:

– să confirme solicitantului, în mod gratuit pentru 4 solicitări pe an, dacă prelucrează sau nu datele sale personale în scop de marketing, reclamă publicitate sau alte scopuri promoționale.

Factura în format electronic

1.1 Factura în format electronic este un serviciu pus la dispoziția clienților de către S.C. RER SUD S.A., serviciu ce constă în transmiterea către client a imaginii facturii emise de către operator, în format PDF. În urma activării opțiunii „factură în format electronic”, clientul nu va mai primi factura sa de servicii salubrizare în format tipărit/hârtie.

1.2 Serviciul de transmitere a facturii prin mijloace electronice (e-mail) este un serviciu gratuit; costurile în legătură cu conexiunea și accesul la rețeaua de internet sunt în sarcina Clientului în conformitate cu tarifele furnizorului de internet pe care îl utilizează Clientul.

Obligațiile clientului în legătură cu „factura în format electronic„:

 • de a comunica operatorului  adresa de e-mail corectă și de a-l notifica referitor la orice modificare privind adresa înregistrată. În caz de transmitere eronată a informațiilor sau omiterea înștiințării cu privire la modificarea datelor, prestatorul/operator nu poate fi ținut răspunzător pentru transmiterea facturii către o adresă eronată/neactualizată;
 • de a garanta corectitudinea și veridicitatea datelor transmise operatorului, precum și folosirea acestora în mod corect în conformitate cu prezentul document. Nu poate fi ținut responsabil operatorul de salubritate pentru utilizarea defectuoasă a serviciului în cazul în care clientul furnizează unei alte persoane informațiile primite ori aceste informații ajung în posesia altor persoane fără culpa operatorilor;
 • de a nu comunica vreunui terț neautorizat informațiile primite, sub nici un motiv, în scopul protejării propriilor sale interese;
 • de a verifica mesajele primite pe adresa de e-mail înregistrată în baza de date a operatorului în vederea recepționării notificărilor de emitere a facturii.
 • de a avea instalat un program de vizualizare fişiere PDF în vederea descărcării facturii după accesarea link-ului primit prin notificare;
 • de a achita factura primită prin mijloace electronice la termenul de scadență înscris pe aceasta.  Factura se consideră primită de către client în momentul în care operatorul transmite email-ul de notificare;

Tarife,facturare și modalități de plată

Operatorul va practica tarifele aprobate de autorităţile administraţiei publice locale pentru serviciul de colectare a deşeurilor municipale, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor se va face potrivit prevederilor legale.

Intenția de modificare a tarifelor va fi adusă la cunoştinţa utilizatorilor cu minimum 15 zile înaintea începerii perioadei de facturare, prin intermediul presei locale și al prezentului site.

Tarifele practicate pentru colectarea deşeurilor municipale la încheierea contractului și alte tarife practicate de operator la data încheierii contractului sunt cele prevăzute în ANEXA nr. 2 a contractului de prestări servicii salubritate.

Facturarea se face lunar, în baza preţurilor şi tarifelor aprobate şi a cantităţilor efectiv determinate sau estimate potrivit prevederilor contractuale.

Factura va cuprinde elementele de identificare ale fiecărui utilizator, cantităţile facturate, preţul/tariful aplicat.

Factura pentru prestarea serviciului de colectare a deşeurilor municipale se emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestaţia a fost efectuată.

Utilizatorii sunt obligaţi să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care au beneficiat, în termenul de scadenţă înscris pe factură. Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage penalităţi de întârziere, după cum urmează:

 1. a) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;
 2. b) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei;
 3. c) valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al operatorului.

La plata facturilor restante se va face mai întâi stingerea penalităţilor de întârziere, apoi se va stinge valoarea prestaţiei. Ne rezervăm dreptul de a ceda creanţele noastre unui birou de recuperare de creanţe.

Dacă nu sunt respectaţi termenii menționați, operatorul va accepta in continuare comenzi numai cu plata în avans, dar numai după stingerea debitului. În cazurile nerespectării termenilor impuşi mai sus, operatorul își rezervă dreptul de a înceta complet prestaţia.

Nerespectarea de către utilizatori a condiţiilor calitative şi cantitative de depozitare, stabilite prin reglementările legale în vigoare, conduce la plata unor penalităţi şi despăgubiri pentru daunele provocate.

Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin următoarele modalităţi:

 1. a) în numerar la casieria operatorului;
 2. b) cu filă CEC;
 3. c) cu ordin de plată;
 4. d) prin agenții de teren
 5. e) prin serviciul e-Commerce.

Serviciul e-Commerce

Dacă sunteţi posesorul unui card Visa sau Mastercard activ pentru plăţile pe Internet, puteţi achita rapid factura dumneavoastră prin contul din site. Plăţile efectuate în aceste condiţii nu presupun comision din partea dumneavoastră.

Plata va fi înregistrată în contul S.C. RER SUD S.A. în termen de 5 zile lucrătoare. Pentru a evita suspendarea serviciilor, vă sfătuim să efectuaţi plata în termenul de scadență (30 zile de la data emiterii facturii). Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenței conduce la aplicarea de penalități începând cu prima zi după scadență și are ca urmare întreruperea serviciilor contractate.Factura constituie preaviz în vederea sistării prestației.Reluarea prestării serviciului se va efectua în termen de 3 zile lucrătoare de la data achitării integrale a facturilor restante precum și a cheltuielilor aferente suspendării, respectiv reluării prestării serviciului.

În cazul în care ați efectuat o plată eronată (o factura de două ori sau in contul altui client) vă rugăm să ne transmiteți o solicitare de restituire a plății efectuate eronat însoțită de mesajul de confirmare a plății pe adresa de e-mail: mihaela.dragomir@rersud.ro . Solicitarea trebuie să conțină numărul și data facturii care a fost achitată eronat precum și codul de client. Suma va fi restituită in termen de maxim 10 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării.
După efectuarea unei tranzacţii veţi primi, pe adresa de e-mail cu care sunteţi înregistrat în baza noastră de date, un mesaj de confirmare a plăţii de la adresa de e-mail: noreply@rersud.ro. Vă rugăm să verificaţi toate secţiunile căsuţei de e-mail, inclusiv SPAM/Junk E-mail.

S.C. RER SUD S.A. își rezervă dreptul de a modifica prezentul document la anumite intervale de timp, fără a fi necesar un acord expres al utilizatorilor în acest sens. Modificările vor fi aduse la cunoștința utilizatorilor prin afișare pe site-ul web la adresa www.rerbuzau.ro  și vor fi considerate ca fiind acceptate de către utilizator dacă acesta continuă să folosească site-ul și serviciul E-commerce după afișarea lor pe canalul menționat. S.C. RER SUD S.A. vă recomandă să verificați site-ul nostru pentru a fi la curent cu orice modificare a prezentului document sau  înainte de orice accesare a site-ului sau utilizare a aplicației E-commerce și să semnalați dacă intervin modificări care contravin părerilor dumneavoastră, în caz contrar considerându-se că ați acceptat tacit termenii și condițiile de utilizare al acestui site/aplicației și/sau prelucrare date cu caracter personal.

Acest website (cu excepția link-urilor către site-uri externe) este controlat de către S.C. RER SUD S.A. Prin accesarea acestui site, utilizatorii acceptă că orice dispută legată de acesta va fi guvernată și interpretată în concordanță cu legislația aplicabilă în România și va fi propusă spre soluționare instanțelor judecătorești de drept comun . Acest website poate fi accesat de oriunde de pe teritoriul României și în afara acestuia (în alte state), în măsura în care condițiile tehnice o permit. S.C. RER SUD S.A nu garantează în nici un fel că prin conținutul său, acest site se supune legislației aplicabile în alte țări din afara României.

Utilizatorul confirmă că a citit și acceptă termenii și condițiile menționate în prezentul document. Utilizarea site-ului implică acceptarea în totalitate a acestor termeni și condiții.

Dacă aveți comentarii sau întrebări referitoare la acest document, vă rugăm să le adresați în scris la adresa de e-mail clienti@rerbuzau.ro