0374.885.690
Cine suntem?

S.C. RER SUD S.A. – SOLUŢIA PENTRU CURĂŢENIA ORAŞULUI TĂU!

Un parteneriat pentru curăţenie nu înseamnă “tu faci murdar, iar eu fac curat”, ci reprezinta coroborarea eforturilor noastre pentru a trai civilizat. Înseamnă că, tu alegi să trăieşti civilizat, iar noi te ajutăm să faci asta. Curăţenia face parte din viaţa noastră, a fiecăruia. E important cum o faci, cât de repede, cât de bine şi cât de curat. Și aici apărem noi, PRIMA COMPANIE DE SALUBRIZARE DE PE PIAȚA LIBERĂ DIN BUZĂU. O companie unde contează performanţa şi calitatea, ca la o maşină nemţească. Suntem o maşină de făcut curat!

Noi asigurăm gestionarea corectă a deşeurilor, în conformitate cu normele europene în vigoare, ţinând în acelaşi timp cont de un alt aspect important al activităţilor noastre, protecţia mediului şi educarea populaţiei în spiritul grijii faţă de mediul înconjurător. Investim în curăţenie!

Istoric

S.C. RER Sud S.A. a luat fiinţă în anul 1995.Societatea face parte din grupul de firme RER – RECUPERARE ECOLOGICĂ ŞI RECICLARE, grup care din iulie 2000 a preluat întreaga activitate a concernului RWE A.G. în domeniul salubrizării menajere şi stradale din România, fiind una dintre cele mai vechi companii ale prestigiosului grup RER Recuperare Ecologică şi Reciclare România.

Grupul RER este mai mult decât un simplu conglomerat de companii de salubrizare, el reprezintă chintesenţa profesionalismului membrilor echipei, aflaţi într-un proces continuu de acumulare. El este un standard al calităţii serviciilor, al investiţiilor în tehnologii “environmental friendly”, a inovaţiei continue şi a anticipării nevoilor societăţii, un răspuns la necesitatea de a asigura un standard al curăţeniei în comunităţile în care activează, de a modela şi dezvolta spaţiile verzi, de a introduce standardele europene de management al calităţii în serviciile destinate nevoilor cetăţenilor. El are o viziune integratoare fundamentată pe criterii de performanţă, obiectivele principale fiind satisfacerea nevoilor beneficiarilor şi dezvoltarea durabilă a mediului în care trăim.

Fiecare acţiune a Grupului RER este întemeiată pe valori a căror semnificaţie reprezintă un mod de acţiune şi un standard al conduitei noastre, caracterizată prin promptitudine, seriozitate, management strategic, anticiparea necesităţilor beneficiarilor, servicii într-o continuă perfecţionare, transparenţă în relaţiile cu clienţii, autorităţile publice şi cu mass media.

În timp, societatea a cunoscut o dezvoltare continuă. Pentru satisfacerea cerinţelor clienţilor noştri am modernizat şi continuăm să modernizăm parcul de utilaje cu care operăm, ne preocupăm de creşterea gradului de calificare a angajaţilor, astfel încât să creştem calitatea serviciilor prestate.

Noi asigurăm gestionarea corectă a deşeurilor, în conformitate cu normele europene în vigoare, ţinând în acelaşi timp cont de un alt aspect important al activităţilor noastre, protecţia mediului şi educarea populaţiei în spiritul grijii faţă de mediul înconjurător.

Sistemul de management integrat implementat în cadrul companiei noastre este certificat de TÜV Rheinland InterCert.

Prin tot ceea ce facem dorim să venim în sprijinul dumneavoastră, pentru că noi suntem „Soluţia pentru curăţenia oraşului tău”

Strategie și dezvoltare

Obiectivele S.C. RER SUD S.A. privind salubrizarea înseamnă acum un nou mod de colectare a deşeurilor menajere, recuperarea materialelor refolosibile şi protecţia mediului. Prin introducerea europubelelor, sistemul de colectare se face la standarde europene. RER pune un accent deosebit şi pe acţiunile de educaţie civică şi ecologică a cetăţenilor, în sensul respectării normelor ecologice de viaţă. Pentru aceasta s-au editat o serie de broşuri, cărţi pentru copiii din învăţământul preşcolar şi şcolar, au fost iniţiate acţiuni în colaborare cu instituţiile de învăţământ, precum şi campanii de informare prin mijloacele mass-media.

POLITICA DE GESTIONARE A DEŞEURILOR

Complexitatea problemelor şi standardelor din domeniul gestionării deşeurilor conduc la creşterea cerinţelor privind instalaţiile de reciclare, tratare şi/sau eliminare a acestora. Identificarea amplasamentelor pentru reciclarea, tratarea sau eliminarea deşeurilor în apropierea zonelor urbane este extrem de dificilă, fiind necesară evaluarea impactului asupra mediului şi consultarea publică pentru obţinerea permiselor pentru noile amplasamente. Facilităţile de reciclare, tratare şi eliminare a deşeurilor constituie investiţii importante, fiind luate în considerare fluxurile şi cantităţile de deşeuri generate, sistemele actuale de colectare, transport şi tratare a deşeurilor şi modul cum acestea vor evolua în viitor. Un sistem controlat de gestionare a deşeurilor vizează recuperarea şi reciclarea, închiderea depozitelor neconforme şi reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate. Până de curând, fluxul deşeurilor era extrem de simplu, fiind unul mai mult logistic decât tehnologic.

Astăzi, noi tehnologii sunt luate în considerare. Pentru reducerea deşeurilor biodegradabile depozitabile au fost selectate compostarea şi tratarea mecano-biologică. În acelaşi timp recuperarea şi reciclarea deşeurilor este obligatorie pentru toţi generatorii şi deţinătorii de deşeuri. Reducerea deşeurilor biodegradabile depozitate se va concentra, în zona rurală, pe compostarea tradiţională, iar în zona urbană pe cerinţe specifice. Depozitarea deşeurilor municipale se realizează în cele mai multe cazuri pe amplasamente vechi, la distanţe necorespunzătoare de zonele locuite, care nu îndeplinesc condiţiile de protecţie a mediului. Deocamdată în judeţul Buzău nu există staţii de tratare mecano-biologică a deşeurilor şi nici staţii de sortare, doar staţia de transfer de la Rm. Sărat care a fost pusă în funcţiune în anul 2012, asigurându-se astfel preluarea deşeurilor depuse până în acel moment în depozitul neconform de pe raza municipiului Râmnicu Sărat şi transportarea acestora în Depozitul Zonal de deşeuri nepericuloase. Investiţia efectuată de societatea noastră face parte din proiectul “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Buzău”

Generarea deşeurilor este influenţată de numeroşi factori, cei mai importanţi fiind venitul populaţiei, comportamentul consumatorilor, apariţia pe piaţă de noi produse ambalate şi evoluţia demografică. Un nivel ridicat al venitului populaţiei şi urbanizarea generează cantităţi mari de deşeuri pe cap de locuitor, acestea fiind în zonele rurale între 0,3 – 0,4 kg / loc. / zi, respectiv 0,9 kg / loc. / zi, în zonele urbane, conform studiilor Băncii Mondiale. Consumul preparatelor alimentare generează astăzi tot mai multe deşeuri. Introducerea de noi ambalaje, în special plasticul, are un impact semnificativ asupra mediului. Ambalajele PET au înlocuit în ultimii ani ambalajele de sticlă, iar sacii, pungile sau cutiile de PE, pe cele de hârtie, influenţând cantităţile şi compoziţia deşeurilor generate. Creşterea numărului de supermarket-uri, alături de creşterea PIB pe cap de locuitor, au condus la creşterea cumpărării de produse ambalate şi, implicit, a deşeurilor generate. Demografia influenţează şi ea generarea de deşeuri, locuitorii din zonele urbane producând mult mai multe deşeuri decât cei din zona rurală.

INVESTIŢII ÎN TEHNOLOGIE

Reducerea conţinutului biodegradabil a deşeurilor municipale rămase în amestec impune investiţii importante şi facilităţi de tratare specializate, care au costuri importante de operare şi tehnologii avansate. Tendinţele de dezvoltare în domeniul tehnologiilor de depozitare a deşeurilor se concentrează pe limitarea cantităţilor de deşeuri depozitate şi maximizarea folosirii de resurse naturale prin reciclare şi refolosire, extinderea duratei de utilizare a depozitelor şi reducerea suprafeţelor ocupate de deşeuri, respectiv limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a producerii de levigat la depozitele de deşeuri. Pentru a reduce cantitatea de deşeuri biodegradabile ce intră în depozite şi emisiile în aer este necesar să se accepte în depozite deşeu inert rezidual, cu un conţinut biodegradabil redus la cel mult 5%. Cantităţi reduse de biodegradabil sunt atinse prin colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile, reducerea cantităţii de hârtie, lemn şi textile existente în depozite și prin compostarea cantităţii maxime de deşeuri verzi şi alimentare respectiv tratarea biomecanică şi incinerarea cantităţilor rămase. Sloganul societăţii – „Soluţia pentru curăţenia oraşului tău!“ – este un impuls la colaborare şi la dezvoltarea conştiinţei populaţiei privind protejarea mediului înconjurător.

Dotări şi utilaje

Pentru că suntem mereu preocupaţi de calitate şi de eficienţă, investim în permanenţă în soluţii şi tehnologii noi. Avem un parc auto dotat cu 85 utilaje de ultimă generaţie, marca MAN, Mercedes, Iveco care ne ajută să micşorăm timpul de lucru și să creştem constant productivitatea şi calitatea.

Consecventă în a se alinia exigenţelor Uniunii Europene, S.C. RER SUD SA se află în plină campanie de modernizare şi înnoire a dotărilor specifice activităţii de salubrizare, acţiune care a început încă din anul 2003.

Salubrizarea menajeră dispune de autogunoiere noi, marca Mercedes, MAN şi Iveco, ceea ce a permis o creştere a productivităţii şi a calităţii serviciilor noastre. Autogunoierele sunt de capacităţi diferite, în funcţie de programele deservite, pentru a putea opera în zone înguste sau aglomerate.

Pentru colectarea şi transportul deşeurilor voluminoase sau ale celor provenite din lucrări de construcţii ce necesită evacuarea în cupe deschise de container cu capacităţi între 3 şi 20 de mc. s-au achiziţionat utilaje moderne cu platformă, după aceleaşi principii enunţate mai sus. În plus s-a avut în vedere ca toate aceste utilaje să poată avea o utilizare multifunctionala, prin echiparea cu pluguri de mare capacitate comandate din cabină şi cu dispozitive pentru platformă capabile să împrăştie material antiderapant lichid, solid sau combinat şi cu posibilitatea dozării cantităţii şi a gradului de împrăştiere din postul de conducere.

Asigurarea curăţeniei căilor publice şi a serviciului de iarnă în condiţii optime a condus la creşterea ponderii lucrărilor efectuate mecanizat, prin achiziţia de autoperii de capacităţi diferite destinate efectuarii periatului carosabilului pe arterele principale şi măturatului mecanizat al trotuarelor şi al zonelor aglomerate ce necesită utilaje de mici dimensiuni şi cu o mare manevrabilitate. Pentru operaţiile de stropire şi spălare a carosabilului se folosesc autocisterne multirol ce pot executa atât stropirea uniforma, cât şi spălarea prin jet sub presiune dirijat din cabină.

În plus, pe timpul iernii, acestea pot servi şi pentru împrăştierea de substanţe antiderapante lichide, cât şi pentru îndepărtarea zăpezii prin pluguit, cu asigurarea comenzilor din cabină. Suplimentar, faţă de utilajele descrise anterior, autospecialele multirol de tip Unimog, constituie una din prezenţele obişnuite în activitatea de deszăpezire şi combatere a poleiului,care, pe timpul verii, efectueaza lucrări de cosit, spălat borduri, stropit spaţii verzi etc. Parcul auto destinat activităţii de salubrizare stradală mai cuprinde autobasculante, încărcătoare frontale şi autogunoiere destinate colectării deşeurilor stradale.

În cursul anului 2006 a fost achiziţionat un modern utilaj pe şasiu Iveco cu instalaţie Moro pentru vidanjare şi desfundare de conducte.

O latură importantă a activităţii o constituie modul de precolectare a deşeurilor, prin asigurarea dotării, la beneficiar, a recipienţilor necesari. În acest scop, societatea asigură gratuit abonaţilor noştri – persoane fizice recipienţii necesari, funcţie de numărul de persoane.

Pentru agenţii economici, atât recipienţii de precolectare amintiţi, cât şi cei de volum mai mare – eurocontainere de 1,1 mc. şi cupe de container de 4 şi 36 de mc, se asigură contracost, prin închiriere.

Privind colectarea deşeurilor stradale, se asigură dotarea arterelor rutiere cu coşuri avand aspect modern, în cazul zonelor foarte aglomerate, de eurocontainere avand capacitatea de 1,1 mc.

Toate mijloacele de producţie enumerate mai sus sunt permanent monitorizate din punct de vedere al calităţii şi capacităţii lor, fiind înlocuite sau reparate în atelierele proprii, care, de altfel, asigură şi o permanentă asistenţă tehnică utilajelor aflate în exploatare.

În afara investiţiilor în utilaje, societatea a achiziţionat o instalaţie de balotare a deşeurilor reciclabile, valoarea investiţiei ridicându-se la 493.722 lei. În anul 2012 s-a finalizat şi a intrat în funcţiune staţia de transfer a deşeurilor, investiţie cifrată la aproximativ 485.000 euro. Ambele investiţii au fost realizate din fonduri proprii, cu sprijinul Fondului pentru Mediu.

Astfel, până în luna august 2013 au fost achiziţionate 11 autogunoiere (cu capacităţi de 12, 18, 22 şi 25 mc), 3 automăturători, dintre care una de mare capacitate, două destinate străzilor înguste (tip Boschung) şi două aspiratoare pentru pieţe şi zone pietonale, două autoplatforme pentru containere de 7 mc şi presocontainere, încărcătoare frontale, 6 autoutilitare, 103 containere de 3 mc, 14 containere de 20 mc, 30 containere de 2,5 mc, 35 containere de 7 mc, 5 containere cu capacitati de 30mc, 18mc, 1263 containere de 1,1 mc, 13.400 europubele de 240 l şi 120 l. De asemenea au fost achiziţionate patru autostropitori de mare capacitate, iar pentru activitatea de deszăpezire au fost achiziţionate cinci suprastructuri pentru împrăştiat materiale antiderapante, precum şi patru lame autopurtate.

Toate noile dotări auto ale societăţii se încadrează în cerinţele nivelului redus de poluare a mediului, numărul total de utilaje noi de care dispune societatea fiind în prezent de 50.

Certificări şi diplome

Certificarea TÜV CERT
ISO 9001:2015 pentru implementarea si menţinerea sistemului de management al calităţii în următoarele domenii:
– salubritate stradală şi menajeră;
– deszăpezire si combaterea poleiului;
– colectare , selectare, transport şi depozitare deşeuri;
– deratizare dezinsecţie,
ne recomandă ca lider în domeniu , un garant al curăţeniei.

ISO 14001:2015, pentru implementarea şi menţinerea sistemului de management de mediu reprezintă dovada faptului că suntem mereu interesaţi de de modul în care ne desfăşurăm activitatea, şi mai ales de mediu. Pentru că şi grija pentru mediu este preocuparea noastră permanentă.

ISO 45001 /2018, Standardul de management al securităţii şi sănătăţii în muncă arată faptul că suntem mereu interesaţi şi de oamenii care lucrează aici.

Pentru a accesa certificatele sistemului de management integrat, vă rugăm dați click aici!