0374.885.690
RER SUD

Acte necesare

Ce documente sunt necesare în vederea încheierii unui contract de salubrizare pentru: Asociaţii de proprietari sau locatari, Proprietari de imobile (persoane fizice) Agenţi economici și Emitere aviz construire / desființare

1
Asociaţii de proprietari sau locatari

 • Copia procesului verbal al adunãrii generale de numire a administratorului, președintelui;
 • Copie cod fiscal;
 • Copie buletin identitate administrator şi preşedinte, adresele lor şi numerele de telefon;
 • Ștampila asociaţiei de proprietari;
 • Copie hotãrâre judecãtoreascã de înfiinţare asociaţie.

2
Proprietari de imobile (persoane fizice)

 • Copie extras CF nu mai vechi de 3 luni sau contract de cumpãrare recent;
 • Copie buletin de identitate proprietar;
 • Copie de pe contractul imobilului în cazul în care adresa de prestaţie nu coincide cu domiciliul.

3
Agenţi economici

 • Copie dupã Actul Constitutiv;
 • Copie Certificat de Înregistrare;
 • Copie Certificat în scopuri de TVA;
 • Menționarea adreselor punctelor de lucru; (adresa de la Oficiul Registrului Comerţului)
 • Copie de pe actul de identitate al administratorului;
 • Garanție de bunã platã (contravaloare a 3 facturi lunare pentru cantitãți fixe, sau a 5 mc pentru cantitãți variabile);
 • Drept de semnãturã;
 • Ștampila societãții.

4
Emitere aviz construire / desființare

Cum se procedeazã pentru a obţine avizul tehnic favorabil de salubritate cerut de certificatul de urbanism?
Se depune o cerere (descarcă aici – link catre cererea în format electronic) însoţită de următoarele documente (copie):

 • Certificatul de urbanism;
 • Dovada titlului asupra imobilului-teren si/sau construcţie;
 • Memoriu tehnic;
 • Plan de încadrare în zonă (scara 1:1000);
 • Dovada existenţei unui contract de prestări servicii salubrizare pentru locaţia aferentă avizului solicitat

Achitare taxã pentru emitere aviz tehnic de salubrizare (50 lei – persoane fizice, 100 lei – persoane juridice; 200 lei – instituţii publice);

Avizele se eliberează de către Biroul Contracte: joi, între orele: 8:30-16:00.

5
Emitere aviz de construire

 • Cerere pentru emiterea avizului de construire. Descarca forumarul aici