0374.885.690
RER SUD

ACTE NECESARE

În vederea încheierii unui contract de salubrizare pentru persoane fizice, Asociații de Proprietari, agenți economici, pentru emiterea avizelor de construire/desființare locuință sau punct de lucru

1
Persoane Fizice

 • Copie Carte de identitate proprietar.
 • Copie de pe contractul imobilului în cazul în care adresa de prestaţie nu coincide cu domiciliul.
 • Declarație pe propria răspundere privind numărul de persoane din gopodăria respectivă, inclusiv copii. În funcție de numărul de persoane se stabilește și capacitatea recipientelor ce vor fi puse la dispoziție.

2
Asociaţii de Proprietari

 • Copia procesului verbal al Adunãrii Generale de numire a administratorului, președintelui;
 • Copie cod fiscal;
 • Copie buletin identitate administrator şi preşedinte, adresele lor şi numerele de telefon;
 • Ștampila asociaţiei de proprietari;
 • Copie hotãrâre judecãtoreascã de înfiinţare asociaţie;
 • Declarație privind componența Asociației (denumire blocuri, număr blocuri, număr persoane.

3
Persoane Juridice

 • Copie dupã Actul Constitutiv;
 • Copie Certificat de Înregistrare;
 • Copie Certificat în scopuri de TVA;
 • Menționarea adreselor punctelor de lucru; (adresa de la Oficiul Registrului Comerţului)
 • Copie de pe actul de identitate al administratorului;
 • Ștampila societãții.

4
Reziliere/suspendare contracte, scoatere de la plată persoane:

 • Persoane fizice:
  • Cerere scrisă – descarcă Cerere aici
  • Act doveditor (ex. copie contract de vânzare-cumpărare, copie certificat de deces, copie act de mutație/ viză flotant/ CI cu adresă nouă, adeverință emisă de o instituție de învățământ cu frecvență la zi, copie contract de muncă din altă localitate/țară, adeverință care certifică achitarea taxei de salubrizare într-o altă localitate etc.)
 • Persoane juridice:
  • Cerere scrisă – descarcă Cerere aici
  • Act doveditor (ex. dovadă emisă de o instituție a statului – Registrul Comerțului, ANAF referitoare la modificări precum: suspendarea activității, insolvență, radiere, închiderea punctului de lucru, etc.)

5
Emitere aviz construire / desființare

Pentru eliberarea avizului de construire/desființare este necesară completarea unei cereri tip însoțită de următoarele documente:

 • Certificatul de urbanism;
 • Dovada titlului asupra imobilului-teren si/sau construcţie;
 • Memoriu tehnic;
 • Plan de încadrare în zonă (scara 1:1000);
 • Dovada existenţei unui contract de prestări servicii salubrizare pentru locaţia aferentă avizului solicitat

Taxa pentru eliberarea avizului este de 150 lei.

Descarcă aici CEREREA pentru eliberarea avizului.