0374.885.690
RER SUD

Servicii

În această secţiune vei găsi informaţii despre serviciile noastre. Ne ocupăm de străzi, parcări, închiriem toalete ecologice, deszăpezim şi curăţăm gheaţa de pe carosabil.

Servicii de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie

Autorizatie EURODET: Eurodet.pdf
Aviz plasare pe piata Eurodet HF Clor: AvizEurodet.pdf
Aviz prelungire EURODET: PrelungireEurodet.pdf
Eurodet HF CLOR-FISA DE SECURITATE-2020: SecuritateEurodet.pdf
Fisa tehnica de prezentare Eurodet HF Clor-2020 6-04-2020: FisaEurodet.pdf

Acţionăm pentru deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie!
Tot în categoria serviciilor pe care le prestează RER SUD S.A. intră şi serviciile de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie. Acestea sunt servicii pentru efectuarea cărora se utilizează amortizoare portabile, generatoare de ceaţă şi substanţe insecticide din grupele III şi IV de toxicitate, avizate pentru profilaxia sanitar-umană elaborată de către Ministerul Sănătăţii.

DERATIZAREA

Deratizarea reprezintă un complex de măsuri aplicate permanent în scopul distrugerii rozătoarelor dăunătoare şi menţinerea la un nivel numeric redus. Pe lângă pagubele materiale pe care le provoacă, rozătoarele constituie un pericol pentru sănătate. Deseori, în unele regiuni, o bună parte din bolile contagioase ca: toxinfecţiile alimentare, leptospiroza, trichiniloza, bruceloza, gastroenterita virotică, febra aftoasă, antraxul şi alte boli mai puţin grave sunt transmise de şobolani şi şoareci.

Metode de realizare:
• Ecologică – constă în prinderea rozătoarelor în capcane fiind urmată de colectarea, transportarea şi incinerarea acestora;
• Chimică – constă în utilizarea de substanţe raticide cu efect letal amplasate în staţii de intoxicare perimetrale;
• Mixtă – se utilizează atât în deratizarea ecologică cât şi în deratizarea chimică

Substanţe utilizate:
– Varat Blocki
– Clorat pastă
– Colbrom – Pachete Toss
– Momeli parafinate
– Rattidion pasta – Brodim
– Contrax-D

DEZINSECŢIA

Dezinsecţia este acţiunea de prevenire şi combatere a antropodelor care transmit diferiţi agenţi patogeni producând apariţia îmbolnăvirii la om şi crearea de disconfort fizic. O mare parte din bolile contagioase ca: toxinfecţiile alimentare, holera, dizenteria, febra tifoidă, tetanos şi diferite parazitoze sunt transmise de insecte fiind răspândite pe tot globul şi se înmulţesc foarte repede.

Mijloacele de luptă împotriva antropodelor dăunătoare pot fi profilactice (defensive) şi curative (ofensive).
Profilactic (preventiv) se referă la aplicarea întocmai şi permanent a măsurilor igienico-sanitare şi de bună gospodărire a obiectivului în scopul reducerii la minimum a depozitelor de materii organice în descompunere, favorabile dezvoltării larvelor şi a posibilităţii de acces a insectelor adulte spre hrană. Are cararcter permanet şi trebuie făcută o dată la 3 luni.

Curativă (de combatere, terapeutică) constă în executarea unor acţiuni de combatere în focar cu scopul distrugerii rapide a dăunătorilor existenţi. Se realizează în focar în intervale repetate de 10-14 zile pentru distrugerea focarelor fiind urmată apoi de dezinsecţia profilactică.

Metode de dezinsecţie:
►ecologică – amplasarea unor capcane cu suport adeziv pe care insectele rămân imobilizate
►chimică – constă în folosirea substanţelor insecticide de ingestie şi contact pentru combaterea insectelor adulte.

Substanţele se aplică sub formă de soluţii, aerosoli calzi, aerosoli reci, fumigaţii.
– Aquacyp
– Automat de ceata – Cymina Ultra
– Flytrin
– Juvenex EC
– Cymina Plus
Utilaje folosite:
– Cifareli pompă ULV
– Generatoare ceaţă caldă SS180 – Pompă joasă presiune

DEZINFECŢIA

Activitatea de dezinfecţie se desfăşoară pentru distrugerea microorganismelor în scopul prevenirii infecţiilor şi apariţiei bolilor transmisibile.
Pe lângă metoda mecanică care se impune în fiecare locaţie dezinfecţia se realizează:

 Combatere care se efectuează cu scopul de a combate bolile infecţioase sau parazitare, din faza incipientă a bolii până la lichidarea întregului focar,
 Profilactică are ca scop distrugerea eventualilor germeni patogeni care în mod normal constituie microbismul local şi se dezvoltă influenţând negativ starea de sănătate a oamenilor şi animalelor.
Substanţele folosite:
– Colsept
– Drain bioclean concentrat

Caracteristici:
Testele bacteriologice au demonstrat faptul că acest ingredient activ are o excepţională activitate bactericidă, nedepăşită de nici un alt produs pe bază de derivaţi de amoniu, existent pe piaţă la ora actuală.
Aplicaţii:
COLSEPT este indicat pentru folosirea în spitale, case, săli sportive, industrii alimentare şi industrii în general. Este soluţia ideală pentru a curăţa şi dezinfecta podele, pereţi şi instrumente medicale.

Utilaje folosite:
– Cifareli pompă ULV – Pompă joasă presiune

Toate activităţile se desfăşoară concomitent pe domeniul public şi privat la asociaţiile de proprietari, agenţi economici, instituţii publice şi gospodării individuale şi ilustrează foarte bine sloganul companiei: „Soluţia pentru curăţenia oraşului tău! ” (link catre articolul despre dezinsectia din avion: 05 – MEDIA – articole\opiniabuzau.ro – Desinsectie din avion – 12.08.2013.docx)

Comenzile pentru efectuarea serviciilor DDD se transmit pe mail la adresa office@rersud.ro,  telefonic la  nr. 0238.436912 sau 0761.111.102 sau personal la sediul RER SUD S.A. din Strada Unirii, bloc 4B, parter.

Servicii de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie
RER SUD

Servicii

În această secţiune vei găsi informaţii despre serviciile noastre. Ne ocupăm de străzi, parcări, amenajăm spaţii verzi, deszăpezim şi curăţăm gheaţa de pe carosabil.

INAPOI LA SERVICII