0374.885.690

Politică plată online

Dacă sunteţi posesorul unui card Visa sau Mastercard activ pentru plăţile pe Internet, puteţi achita rapid factura dumneavoastră prin contul din site. Plăţile efectuate în aceste condiţii nu presupun comision din partea dumneavoastră.

Plata va fi înregistrată în contul S.C. RER SUD S.A.  în termen de 5 zile lucrătoare. Pentru a evita posibile neplăceri, vă sfătuim să efectuaţi plata în termenul de scadență (15 zile de la data emiterii facturii). Neachitarea facturii în termen de 15 de zile de la data scadenței conduce la aplicarea de penalități începând cu prima zi după scadență și are ca urmare întreruperea serviciilor contractate.Factura constituie preaviz în vederea sistării prestației.Reluarea prestării serviciului se va efectua în termen de 3 zile lucrătoare de la data achitării integrale a facturilor restante precum și a cheltuielilor aferente suspendării, respectiv reluării prestării serviciului.

În cazul în care ați efectuat o plată eronată (o factura de două ori sau in contul altui client) vă rugăm să ne transmiteți o solicitare însoțită de mesajul de confirmare a plății pe adresa de e-mail:

office@rersud.ro. Solicitarea trebuie să conțină numărul și data facturii care a fost achitată eronat precum și codul de client.
Suma va fi restituită in termen de maxim 10 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării.


După efectuarea unei tranzacţii veţi primi, pe adresa de e-mail cu care sunteţi înregistrat în baza noastră de date, un mesaj de confirmare a plăţii de la adresa de e-mail: noreply@rersud.ro. Vă rugăm să verificaţi toate secţiunile căsuţei de e-mail, inclusiv SPAM/Junk E-mail.