0374.885.690

Regulamentul serviciului de salubrizare din municipiul Buzău

Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare din Municipiul Buzău stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de salubrizare, definește modalitățile și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, precum și raporturile dintre operator și utilizator.

Prevederile prezentului Regulament se aplică serviciului public de salubrizare din Municipiul Buzău, înființat și organizat la nivelul municipiului, pentru satisfacerea nevoilor populației, ale instituțiilor publice și ale operatorilor economici de pe teritoriul unității administrativ-teritoriale. Documentul reprezintă anexă la contractul de delegare a serviciului de salubrizare.

Pentru vizualizarea Regulamentului, click aici!