0374.885.690

Regulamentul serviciului de salubrizare din Mun. Ramnicu Sarat

Regulamentul Serviciului de salubrizare din Mun. Râmnicu Sărat

Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare din Municipiul Râmnicu Sărat stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de salubrizare, definește modalitățile și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, precum și raporturile dintre operator și utilizator.

Prevederile Regulamentului din Mun. Râmnicu Sărat se aplică la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea și întreținerea instalațiilor și echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu urmărirea tuturor cerințelor legale specifice în vigoare. Documentul reprezintă anexă la contractul de delegare a serviciului de salubrizare.

Pentru vizualizarea Regulamentului serviciului de salubrizare din municipiul Râmnicu Sărat, click aici!

Pentru vizualizare HCL 269/2021 pentru modificarea Regulamentului serviciului de salubrizare din municipiul Râmnicu Sărat, click aici!