0374.885.690

Start contract nou în Municipiul Buzău

RER SUD anunță începerea noului contract de delegare a gestiunii activității de colectare separată a deșeurilor menajere și similare, a activității de măturat, spălat și stropit căi publice începând cu 06 August 2023

Din 06 August 2023, colectarea separată a deșeurilor generate de populația municipiului Buzău va fi asigurată în continuare de operatorul de salubrizare RER SUD, pentru următorii 5 ani, ca urmare a câștigării licitației de atribuire a serviciului, organizată de UAT Buzău în luna decembrie a anului trecut.

În conformitate cu cerințele din Caietul de Sarcini au fost făcute investiții în utilaje, recipiente și mijloace de colectare în valoare de aproximativ 5 milioane de euro.

► Colectarea deșeurilor pe fracții separate

Colectarea deșeurilor municipale se va realiza la fel ca și până acum, respectiv pentru persoanele fizice care locuiesc la case, colectare se va face tot pe 4 fracții (deșeuri din ambalaje din sticlă, deșeuri reciclabile din plastic, metal, hârtie-carton, tetra pak, deșeuri biodegradabile/vegetale, deșeuri menajere-reziduale), iar pentru persoanele care locuiesc la bloc, colectarea se va face pe 3 fracții (deșeuri din ambalaje din sticlă, deșeuri reciclabile din plastic, metal, hârtie-carton și deșeuri menajere-reziduale).

► Program și frecvențe de colectare

Programul de colectare precum și frecvența de colectare a deșeurilor generate de populație se va realiza fără modificări.
Buzoienii care locuiesc la casă vor scoate recipientele de colectare în fața porții în aceeași zi de colectare ca și până acum, respectând aceeași frecvență de colectare:

  1. Deșeuri reciclabile:
    • Deșeurile din ambalaje din sticlă (depozitate în sacul verde reutilizabil) – o dată pe lună, în ultima zi de colectare a deșeurilor aferentă strazii pe care locuiesc
    • Deșeurile reciclabile din plastic și metal, ambalajele din hârtie și carton, tetra pak (depozitate în sacul galben) – săptămânal
  2. Deșeuri biodegradabile/vegetale (depozitate în pubela maro) – săptămânal
  3. Deșeuri menajere-reziduale (depozitate în pubela neagră) – săptămânal

Pentru zona de blocuri, colectarea deșeurilor de la punctele de colectare special amenajate se va face zilnic, de luni până duminică. În plus, anumite platforme subterane vor avea program de colectare chiar și de 2 ori pe zi.  Doar containerele verzi de tip clopot destinate depozitării amabalajelor din sticlă vor fi colectate o dată la 3 săptămâni, însă în situații excepționale, în cazul umplerii înaintea termenului, echipajele RER SUD vor interveni în timp util pentru golirea

► Elemenete de noutate în cadrul noului contract

Pubelele distribuite persoanelor fizice sunt echipate cu o serie electronică (cod RFID) care permite corelarea următoarelor tipuri de informații: titularul de contract, adresa, numărul de persoane contractate, tipul și capacitatea recipientului. După primul an de contract se va introduce tarifarea conform principiului “plătește pentru cât arunci” care va fi corelată cu volumul și frecvența de colectare. Implementarea va fi posibilă cu ajutorul codului RFID.
Colectarea deșeurilor generate de agenții economici se va face folosind mașini separate cu trasee și autoutilitare marcate pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile și menajere-reziduale.

Pentru detalii, vă rugăm accesați:

INAPOI LA STIRI