0374.885.690

Situație deszăpezire în municipiile Buzău și Râmnicu Sărat pentru iarna 2023-2024

RER SUD, unic operator de salubrizare pe raza municipiilor Buzău și Râmnicu Sărat informează cetățenii că asigură serviciul de deszăpezire pentru iarna 2023-2024 exclusiv în Municipiul Buzău

În prezent, serviciul de salubrizare se desfășoară în condiții de iarnă, dar fără înteruperi.

RER SUD, în calitate de operator de salubrizare de pe raza municipiilor Buzău și Râmnicu Sărat, orașului Pogoanele și a celor 21 de comune din județul Buzău, în baza contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare încheiate cu unitățile administrativ-teritoriale depune toate eforturile pentru  prestarea serviciilor delegate conform programului și specificațiilor din Caietele de Sarcini indiferent de condițiile meteo.

Colectarea deșeurilor generate de beneficiarii serviciului de salubrizare de pe raza UAT-urilor cu care RER SUD deține contracte de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare se realizează conform programului normal.

Deszăpezirea în Municipiul Buzău

În baza contractului nr. 1466 din 06.02.2023 de delegare prin concesiune a activităților de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice din localitate și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, RER SUD va asigura realizarea acestor activități în municipiul Buzău începând din iarna anului 2023 până în iarna anului 2028.

În prezent, angajații RER SUD sunt pregătiți pentru a interveni în caz de ninsoare cu: 4 stropitori, 8 sărărițe, 5 încărcătoare frontale, 6 freze pentru trotuare, material antiderapant: clorură și nisip. Pentru intervenția eficientă pe raza Municipiului Buzău au fost amplasate 51 de cutii pentru depozitare material antiderapant, care vor asigura alimentarea cu material a lucrătorilor stradali.

Deszăpezirea în Municipiul Râmnicu Sărat

În baza contractului nr. 67464 din 07.10.2023 de delegare a gestiunii activității serviciului de salubrizare, RER SUD nu are delegată și activitatea de deszăpezire pentru Muncipiul Râmnicu Sărat. Această activitate este asigurată de către Administrația Domeniului Public, instituție aflată în subordinea Primăriei Râmnicu Sărat.

Recomandări pentru cetățeni și agenți economici

RER SUD recomandă atât persoanelor fizice cât și celor juridice ca în situații de ninsori abundente să își respecte obligația de a-și deszăpezi trotuarul din fața casei / blocului sau punctului de lucru astfel încât pietonii să se poată deplasa pe trotuar și nu pe partea carosabilă. De asemenea, pentru colectarea eficientă a deșeurilor, este necesar ca recipientele pe care le dețin să fie scoase într-un loc accesibil și vizibil mașinii de colectare. În acest sens asigurarea accesului echipajului de colectare trebuie facilitată și de degajarea zăpezii din fața porții.

Pentru detalii, vă rugăm accesați:

INAPOI LA STIRI