0374.885.690

Distribuire recipiente noi în zona de case a municipiului Buzău

Începând cu data de 27 Iunie 2023 RER SUD va distribui utilizatorilor casnici (clienților care locuiesc la casă) din Municipiul Buzău, recipiente noi pentru colectarea separată a deșeurilor, conform următoarelor specificații:

Tip RecipientCategorii deșeuri acceptateCapacitateNr. persoane
Pubelă neagrăDeșeuri menajere-reziduale60 l1 persoană
120 l2-3 persoane
240 lminim 4 persoane
Pubelă maro *capacitatea pubelei distribuite va fi stabilită și în funcție de mărimea curții/ a spațiului verde a gospodăriei respectiveDeșeuri biodegradabile-vegetale120 l1-3 persoane
240 lminim 4 persoane
Saci verzi reutilizabiliAmbalaje din sticlă (*exclus geamuri, veselă sparte)120l   2 buc/gospodarie pentru perioada august 2023 -martie 2024
Saci galbeniDeșeuri reciclabile din hârtie-carton, plastic, metal, tetrapak60 l30  buc/gospodărie pentru perioada septembrie 2023 – februarie 2024

Recipientele se vor distribui astfel:

  • De luni până vineri, în intervalul orar 15:00 – 21:00, în ziua de colectare a deșeurilor aferentă străzii pe care locuiți.
  • Sâmbătă, în intervalul orar 08:30 – 14:00

!!! Pentru preluarea noilor recipiente, vă rugăm să prezentati un document de identitate a titularului contractului.

Recipientele vor fi distribuite de luni până sâmbătă, până se va asigura ce puțin o trecere pe la fiecare gospodărie. Acest program de distribuire va fi aplicat până la data începerii noului contract, respectiv 5 August 2023, ulterior dotarea cu recipiente se va face numai pe bază de programare sau prin preluarea acestora de la Garajul RER din Șoseaua Vadu-Pașii nr. 90.

Recipientele noi au un cod RFID (cod de identificare electronic) care permite corelarea următoarelor informații, în baza noastră de date: titular contract, adresă, nr. persoane din contract, tip recipient, capacitate recipient.

Sacii verzi vor fi distribuiți pentru a asigura necesarul pentru perioada august 2023 –  martie 2024, iar sacii galbeni distribuiți vor  acoperi necesarul pentru perioada septembrie 2023 – februarie 2024.

!!!! Pentru a intra în posesia recipientelor, persoanele care nu sunt la domiciliu în ziua de distribuire pot să:

1. sune la Call Center 0374.885.690 în vederea programării datei de distribuire. În urma programărilor înregistrate se va organiza o nouă acțiune de distribuire

2.  ridice personal recipientele, prezentând un document de identitate, de luni până vineri, în intervalul orar 07.00 – 15.00, de la Garajul RER din Sos. Vadu-Pasii, nr. 90.

La același număr de telefon, se pot face programările si pentru predarea recipientelor vechi. Preluarea/Predarea se va face numai în ziua de colectare a deșeurilor stabilită pentru strada dumneavoastră.

Noile recipiente sunt distribuite în baza contractului nou nr. 17652 din  06.02.2023 privind delegarea prin concesiune a gestiunii activităților de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat.

INAPOI LA STIRI