0374.885.690

Contract de delegare prin concesiune 2023-2028

În data de 06 Februarie 2023, RER SUD a semnat un nou contract, pentru Municipiul Buzău, de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de:

  • colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat;
  • măturat, spălat și stropit al căilor publice din localitate, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pâmânt și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de tratare;
  • curățare și transport al zăpezii de pe căile publice din localitate și menținerea în funcțiune a acestora pe timp d epolei sau îngheț

RER SUD S.A. a fost declarată câștigatoare în urma procedurii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare desfășurată în  luna decembrie a anului 2022. Perioada contractului: 5 ani. Pentru detalii despre contract, vă rugăm accesați Contractul de delegare prin concesiune_Mun. Buzau_2023-2028

INAPOI LA STIRI