0374.885.690

Colectarea deșeurilor din construcții, demolări și reamenajări

Construiești, demolezi sau renovezi? Ce faci cu deșeurile rezultate?

Dacă nu cunoști bine procedura pe care trebuie să o respecți în situațiile în care generezi astfel de deșeuri și ai încă întrebări, iată mai jos câteva răspunsuri care te vor ajuta să gestionezi ușor, corect și legal deșeurile rezultate din aceste activități:

► De ce trebuie colectate și predate separat deșeurile din construcții și demolări (DCD-uri)?
Colectarea separată a deșeurilor din construcții și demolări este obligatorie prin lege. În Municipiul Buzău, obligativitatea colectării separate este stipulată atât în Caietul de Sarcini – Anexă la Contractul de concesiune a serviciului de salubrizare cât și în Regulamentul Public de Salubrizare din Municipiul Buzău.

► Regulamentul Public de Salubrizare din Municipiul Buzău
„Eliberarea autorizațiilor de construire/desființare de către autoritățile administrației publice locale este condiționată de existența unui contract de prestări servicii încheiat cu operatorul de salubrizare, pentru colectarea deșeurilor rezultate din construirea/refacerea drumurilor, din demolări și construcții.” – Art. 119, alin. 2
„Colectarea deșeurilor din construcții și demolări se realizează la cerere pe bază de comandă fermă, numai în containere standardizate acoperite/ saci personalizați și înseriați puși la dispoziție de operatorul de salubrizare, fiind interzisă abandonarea/deversarea acestor deșeuri în recipientele sau containerele în care se pun deșeurile municipale” – Art. 119, alin. 3.

► Care este scopul colectării separate a deșeurilor din construcții și demolari (DCD-uri) ?
1. Reducerea cantităților de deșeuri abandonate pe domeniul public.
2. Descurajarea persoanelor de a mai abandona deșeurile pe domeniul public si de a se sustrage de la plata serviciului de colectare, motiv pentru care am introdus în sistemul de salubrizare saci de rafie personalizați.
3. Creșterea gradului de valorificare a acestor deșeuri prin concasare și/sau rambleiere.

► În ce trebuie depozitate deșeurile din construcții și demolări (DCD-uri)?
1. Numai în saci personalizați, achiziționați de la operatorul de salubrizare. Sacii sunt personalizați pentru două categorii de deșeuri: deșeuri curate și deșeuri amestecate, astfel:
a) Sac albastru pentru deșeuri curate: beton cărămidă, BCA, obiecte sanitare din ceramică, faianță, gresie
b) Sac verde pentru deșeuri amestecate: parchet, tâmplărie din lemn/PVC/metalică, țevi de PCV/PE/PP, ambalaje de la materiale de construcții, polistiren din izolații, rigips, robineți, cabluri electrice, alte părți și piese metalice, geamuri.
2. În containere de mari dimensiuni (pentru cantități mari) de 7, 10, 20 mc.

► Cine preia deșeurile din construcții și demolări (DCD-uri)?
Pe raza municipiului Buzău preluarea și transportul acestor deșeuri este asigurat NUMAI de către operatorul de salubritate.

► Unde ajung deșeurile din construcții și demolări colectate de RER SUD?
Deșeurile curate (sac albastru): beton cărămidă, BCA, obiecte sanitare din ceramică, faianță, gresie colectate sunt transportate separat, cu utilaje specifice către Stația de Concasare, în vederea valorificării acestora.
Deșeurile amestecate (sac verde): parchet, tâmplărie din lemn/PVC/metalică, țevi de PCV/PE/PP, ambalaje de la materiale de construcții, polistiren din izolații, rigips, robineți, cabluri electrice, alte părți și piese metalice, geamuri sunt transportate la Stația de Sortare în vederea extragerii acelor componente ce pot fi valorificate, ulterior fracția ce nu poate fi valorificată este transportată la Depozitul ecologic.

► Care este procedura de colectare a deșeurilor din construcții și demolări (DCD-uri)?
1. Beneficiaraul/clientul se va deplasa personal la Casieria RER, unde va solicita un număr de saci personalizați pe care îl estimează ca fiindu-i necesar pentru depozitarea deșeurilor rezultate. În momentul solicitării va și achita prețul per sac, preț care are inclus și tariful pentru prestarea serviciului de colectare
2. În mometul achitării, clientul poate anunța (daca stie deja această informație) ziua și locația în care scoate saci personalizați
3. În cazul în care nu știe când termină lucrările, va face o solicitare pentru colectarea deșeurilor, la numărul de telefon 0747. 140.369, de luni până vineri, în intervalul orar 07:00-15:00
4. După ce a făcut programarea de colectare, deșeurile se colectează în maxim 24-48 ore de la data anunțată.
5. În cazul cantităților mai mari de deșeuri, clientul poate solicita printr-o adresă scrisă pe mail (office@rersud.ro) recipiente mai mari. RER Sud poate pune la dispoziție containere de 7, 10, 20 mc.

Deșeurile din construcții și demolări nu se biodegradează, acestea rămân veșnic în locul în care au fost abandonate. Mai mult decât atât aceste pot conține substanțe periculoase care pot polua solul. Aruncate la întâmplare dau un aspect neîngrijit orașului și atrag depozitarea și altor tipuri de deșeuri, creând astfel mici depozite necontrolate.

► Soluții pentru stoparea fenomenului de abandonare a acestor categorii de deșeuri:
1. Monitorizarea șantierelor de către reprezentanții primăriilor
2. Supravegheri video ale zonelor predispuse dezpozitărilor ilegale și care sunt cunoscute ca fiind folosite pentru abandonarea deșeurilor
3. Monitorizarea zonelor de către reprezentanții Poliției Locale
4. Încurajarea populației să raporteze către autorități ori de câte ori văd persoane care practică depozitările ilegale de deșeuri
5. Alertarea instituțiilor precum Garda de Mediu, Agenția pentru Protecția Mediului

Informații detaliate despre colectarea deșeurilor din construcții și demolări puteți găsi în:

INAPOI LA STIRI