0374.885.690

Prima etapă de deratizare din municipiul Buzău!

În perioada 02 – 27 Octombrie 2023 RER SUD desfășoară prima etapă de deratizare pe raza municipiului Buzău.

Acțiunea de deratizare va cuprinde 2 treceri. În perioada 02 -13 Octombrie se vor amplasa stațiile de intoxicare, iar în următoarele 2 săptămâni, până pe data de 2 octombrie se vor verifica stațiile de intoxicare, se va completa cu substanța acolo unde va fi cazul, iar la final se vor ridica toate stațiile de intoxicare de pe locații.
Prima etapă de deratizare va fi executată pe toată raza municipiului Buzău și se va desfășura conform programului aprobat de autoritatea publică locală.

Pentru detalii despre acțiune, vă rugăm accesați:

Substanța folosită: Prodiorat cub parafinat. Pentru a vizualiza Fișa de Securitate a substanței click aici!

Rezultate Ziua de Curățenie Națională

În urma acțiunilor de igienizare desfășurate în cele două municipii din județul Buzău: Buzău și Râmnicu Sărat din data de 16 septembrie, RER SUD a ridicat de la voluntarii care au colectat separat, în saci distincți următoarele cantități de deșeuri: 1.340 kg deșeuri cu potențial reciclabil: PET-uri, folii, pungi, doze de aluminiu, conserve metalice, tetrapak, sticlă și 860 kg deșeuri reziduale.

După sortarea de la stația de sortare manuală au rezultat 49 % deșeuri reciclabile, din care: 4 % sticlă, 41 % materiale plastice, metal 2 %, doze de aluminiu 2%.  Diferența de 37 % a reprezentat refuz la stația de sortare și 14 % deșeu organic.

Pentru colectarea și transportul deșeurilor, RER SUD a alocat 23 de angajați și 5 mașini de colectare.

Pentru igienizarea zonelor au fost distribuiți 750 saci galbeni, 200 saci negri, 70 saci verzi.

Pentru detalii despre rezultatele campaniei Ziua de curățenie națională, vă rugăm accesați Comunicatul de presă.

Vezi Galeria foto_Ziua de curățenie națională_16 Septembrie 2023!

Ziua de Curățenie Națională – 16 Septembrie 2023

RER SUD – partener al Zilei de Curățenie Națională, organizată de Let’s Do It, Romania!

RER SUD, în calitate de unic operator de salubrizare de pe raza Municipiilor Buzău și Râmnicu Sărat, se alătură campaniei Ziua de Curățenie Națională ce va fi marcată în cele două orașe prin acțiuni de ecologizare în zone vulnerabile identificate împreună cu autoritățile publice locale. Zonele care vor fi igienizate sunt următoarele:

  • Zona Depoului CFR Nord – Strada Răchitei – pentru Mun. Buzău
  • Albia râului Râmnicu Sărat, de la podul de acces în municipiu, Drumul E85 până la puntea de acces către localitatea Valea Râmnicului și zona de la intrarea în depozitul de deșeuri municipale până la stația de epurare din str. Cătunul Morilor – pentru Mun. Râmnicu Sărat

Evenimentul se va desfășura sâmbătă, 16 septembrie 2023, în intervalul orar 09:30 – 12:30. Autoritățile estimează participarea unui număr de 100 de voluntari. În cazul în care cetățenii sau companiile doresc să se alăture voluntar campaniei, o pot face înscriindu-se pe site-ul www.letsdoitromania.ro sau prezentându-se la fața locului, sâmbătă dimineață.

RER SUD va contribui la Ziua de Curățenie Națională prin distribuirea de saci galbeni, necesari colectării deșeurilor reciclabile din: materiale plastice (ex. PET, folii, pungi), doze de aluminiu, conserve metalice, ambalaje tetrapak și prin asigurarea colectării separate a deșeurilor strânse în urma acțiunii.

Pentru detalii despre eveniment, vă rugăm accesați Comunicatul de presă!

Colectarea deșeurilor din construcții, demolări și reamenajări

Construiești, demolezi sau renovezi? Ce faci cu deșeurile rezultate?

Dacă nu cunoști bine procedura pe care trebuie să o respecți în situațiile în care generezi astfel de deșeuri și ai încă întrebări, iată mai jos câteva răspunsuri care te vor ajuta să gestionezi ușor, corect și legal deșeurile rezultate din aceste activități:

► De ce trebuie colectate și predate separat deșeurile din construcții și demolări (DCD-uri)?
Colectarea separată a deșeurilor din construcții și demolări este obligatorie prin lege. În Municipiul Buzău, obligativitatea colectării separate este stipulată atât în Caietul de Sarcini – Anexă la Contractul de concesiune a serviciului de salubrizare cât și în Regulamentul Public de Salubrizare din Municipiul Buzău.

► Regulamentul Public de Salubrizare din Municipiul Buzău
„Eliberarea autorizațiilor de construire/desființare de către autoritățile administrației publice locale este condiționată de existența unui contract de prestări servicii încheiat cu operatorul de salubrizare, pentru colectarea deșeurilor rezultate din construirea/refacerea drumurilor, din demolări și construcții.” – Art. 119, alin. 2
„Colectarea deșeurilor din construcții și demolări se realizează la cerere pe bază de comandă fermă, numai în containere standardizate acoperite/ saci personalizați și înseriați puși la dispoziție de operatorul de salubrizare, fiind interzisă abandonarea/deversarea acestor deșeuri în recipientele sau containerele în care se pun deșeurile municipale” – Art. 119, alin. 3.

► Care este scopul colectării separate a deșeurilor din construcții și demolari (DCD-uri) ?
1. Reducerea cantităților de deșeuri abandonate pe domeniul public.
2. Descurajarea persoanelor de a mai abandona deșeurile pe domeniul public si de a se sustrage de la plata serviciului de colectare, motiv pentru care am introdus în sistemul de salubrizare saci de rafie personalizați.
3. Creșterea gradului de valorificare a acestor deșeuri prin concasare și/sau rambleiere.

► În ce trebuie depozitate deșeurile din construcții și demolări (DCD-uri)?
1. Numai în saci personalizați, achiziționați de la operatorul de salubrizare. Sacii sunt personalizați pentru două categorii de deșeuri: deșeuri curate și deșeuri amestecate, astfel:
a) Sac albastru pentru deșeuri curate: beton cărămidă, BCA, obiecte sanitare din ceramică, faianță, gresie
b) Sac verde pentru deșeuri amestecate: parchet, tâmplărie din lemn/PVC/metalică, țevi de PCV/PE/PP, ambalaje de la materiale de construcții, polistiren din izolații, rigips, robineți, cabluri electrice, alte părți și piese metalice, geamuri.
2. În containere de mari dimensiuni (pentru cantități mari) de 7, 10, 20 mc.

► Cine preia deșeurile din construcții și demolări (DCD-uri)?
Pe raza municipiului Buzău preluarea și transportul acestor deșeuri este asigurat NUMAI de către operatorul de salubritate.

► Unde ajung deșeurile din construcții și demolări colectate de RER SUD?
Deșeurile curate (sac albastru): beton cărămidă, BCA, obiecte sanitare din ceramică, faianță, gresie colectate sunt transportate separat, cu utilaje specifice către Stația de Concasare, în vederea valorificării acestora.
Deșeurile amestecate (sac verde): parchet, tâmplărie din lemn/PVC/metalică, țevi de PCV/PE/PP, ambalaje de la materiale de construcții, polistiren din izolații, rigips, robineți, cabluri electrice, alte părți și piese metalice, geamuri sunt transportate la Stația de Sortare în vederea extragerii acelor componente ce pot fi valorificate, ulterior fracția ce nu poate fi valorificată este transportată la Depozitul ecologic.

► Care este procedura de colectare a deșeurilor din construcții și demolări (DCD-uri)?
1. Beneficiaraul/clientul se va deplasa personal la Casieria RER, unde va solicita un număr de saci personalizați pe care îl estimează ca fiindu-i necesar pentru depozitarea deșeurilor rezultate. În momentul solicitării va și achita prețul per sac, preț care are inclus și tariful pentru prestarea serviciului de colectare
2. În mometul achitării, clientul poate anunța (daca stie deja această informație) ziua și locația în care scoate saci personalizați
3. În cazul în care nu știe când termină lucrările, va face o solicitare pentru colectarea deșeurilor, la numărul de telefon 0747. 140.369, de luni până vineri, în intervalul orar 07:00-15:00
4. După ce a făcut programarea de colectare, deșeurile se colectează în maxim 24-48 ore de la data anunțată.
5. În cazul cantităților mai mari de deșeuri, clientul poate solicita printr-o adresă scrisă pe mail (office@rersud.ro) recipiente mai mari. RER Sud poate pune la dispoziție containere de 7, 10, 20 mc.

Deșeurile din construcții și demolări nu se biodegradează, acestea rămân veșnic în locul în care au fost abandonate. Mai mult decât atât aceste pot conține substanțe periculoase care pot polua solul. Aruncate la întâmplare dau un aspect neîngrijit orașului și atrag depozitarea și altor tipuri de deșeuri, creând astfel mici depozite necontrolate.

► Soluții pentru stoparea fenomenului de abandonare a acestor categorii de deșeuri:
1. Monitorizarea șantierelor de către reprezentanții primăriilor
2. Supravegheri video ale zonelor predispuse dezpozitărilor ilegale și care sunt cunoscute ca fiind folosite pentru abandonarea deșeurilor
3. Monitorizarea zonelor de către reprezentanții Poliției Locale
4. Încurajarea populației să raporteze către autorități ori de câte ori văd persoane care practică depozitările ilegale de deșeuri
5. Alertarea instituțiilor precum Garda de Mediu, Agenția pentru Protecția Mediului

Informații detaliate despre colectarea deșeurilor din construcții și demolări puteți găsi în:

Acțiune de dezinsecție la sol in Municipiul Buzău – Etapa a 6a

În perioada 4 – 11 Septembrie 2023, RER SUD va executa conform Planului anual de dezinsecție aprobat de Primăria Buzău cea de-a 6-a etapă de dezinsecție la sol (împotriva tuturor insectelor) pe raza Municipiului Buzău.
Lucrările de dezinsecție se vor executa în intervalul orar 05:00 – 10:00.

În situația în care condițiile meteo vor fi nefavorabile, lucrările de dezinsecție se vor decala.
Pentru detalii despre programul acțiunii, vă rugăm accesați:
Comunicatul de presă
Afis de informare_ actiune de dezinsectie la sol_ 4-11 Septembrie 2023

Acțiune de dezinsecție la sol în Municipiul Buzău – Etapa a 5-a

În perioada  21 – 28 August, RER SUD va executa conform Planului anual de dezinsecție aprobat de Primăria Buzău cea de-a 5-a etapă de dezinsecție la sol (împotriva tuturor insectelor) pe raza Municipiului Buzău.
Lucrările de dezinsecție se vor executa în intervalul orar 05:00 – 10:00.

În situația în care condițiile meteo vor fi nefavorabile, lucrările de dezinsecție se vor decala.

Pentru detalii despre programul acțiunii, vă rugăm accesați:

Program de lucru 14-15 August 2023

În perioada 14-15 August 2023, programul de lucru pentru Municipiul Buzău și Râmnicu Sărat va fi următorul:

🟢🟡🟤⚫️Colectarea deșeurilor
Buzău – Program normal
Râmnicu Sărat – Program normal

🧹Salubrizare stradală
Buzău – Program normal

📌Birou de relații clienți, contracte, casierie:
Buzău – Doar Casieria din Municipiul Buzău va fi DESCHISĂ PE 14 AUGUST (LUNI), în intervalul orar 08:00 -13:00!
Biroul Contracte și cel ce asigură relațiile cu publicul vor fi închise pe 14 și pe 15 August.

Râmnicu Sărat – Casierie ÎNCHISĂ

Acțiune de dezinsecție la sol în Municipiul Buzău – Etapa a 4-a

În perioada  07-14 August, RER SUD va executa conform Planului anual de dezinsecție aprobat de Primăria Buzău cea de-a 4-a etapă de dezinsecție la sol (împotriva tuturor insectelor) pe raza Municipiului Buzău.

Lucrările de dezinsecție se vor executa în intervalul orar 05:00 – 10:00.

În situația în care condițiile meteo vor fi nefavorabile, lucrările de dezinsecție se vor decala.

Pentru detalii despre programul acțiunii, vă rugăm accesați:

Acțiune de dezinsecție la sol în Municipiul Buzău – Etapa a 3-a

În perioada  24-31 Iulie, RER SUD va executa conform Planului anual de dezinsecție aprobat de Primăria Buzău cea de-a 3-a etapă de dezinsecție la sol (împotriva tuturor insectelor) pe raza Municipiului Buzău.

Lucrările de dezinsecție se vor executa în intervalul orar 05:00 – 10:00.

Pentru detalii despre programul acțiunii, vă rugăm accesați:

Program anual de dezinsecție și deratizare în Municipiul Buzău

Pe perioada anului 2023 programul acțiunilor de dezinsecție și deratizare se va executa conform Planului Unitar de Acțiune aprobat de către Primăria Municipiului Buzău. În funcție de condițiile meteo acțiunile de dezinsecție și deratizare se pot decala.

Pentru detalii vă rugăm accesați Programul anual